Disclaimer

KAMWEN.COM - Games & Electronics heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard.
 
KAMWEN.COM - Games & Electronics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.
 
KAMWEN.COM - Games & Electronics garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze website kan op ieder door KAMWEN.COM - Games & Electronics gewenst moment worden gewijzigd.
 
Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor KAMWEN.COM - Games & Electronics op geen enkele wijze verantwoordelijk is.
 
KAMWEN.COM - Games & Electronics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat KAMWEN.COM - Games & Electronics de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere en meer informatie.
 
Het softwarematig aanpassen van uw systeem of product is in Nederland geen illegale handeling. Er wordt geen gepatenteerde software aangepast en er wordt ook op geen enkele andere manier inbreuk op patenten gemaakt.
 
Het is in Nederland volgens de auteurswet artikel 32a, verboden om kopieën van software en of games in bezit te hebben waarvan het origineel of een licentie daarvan niet in bezit is. Het doel van het softwarematig aanpassen is dan ook om backup's te kunnen spelen of te maken van het origineel welke of waarvan de licentie uw bezit is en het kunnen installeren van homebrew software. Door uw systeem softwarematig aan te laten passen bij KAMWEN.COM - Games & Electronics verklaart u geen spellen of software te zullen gebruiken waarvan het origineel of licentie niet in uw bezit is.
 
KAMWEN.COM - Games & Electronics is op geen enkele manier aansprakelijk indien toch kopieën worden gebruikt waarvan het origineel of licentie niet in uw bezit is. Als er op deze website over backup wordt gesproken wordt daarmee gerefereerd aan een backup waarvan het originele exemplaar of licentie in bezit is.
 
Laatst gewijzigd op: Zeist, 21 oktober 2010

Powered by Save-Mii
Copyright © 2014 - KAMWEN.COM